در حال بارگذاری صفحه...

قوانین و مقررات

1402-10-30 10:49:16

مبالغ عضویت:

1.عضویت شش ماهه : مبلغ 275 هزار تومان

2.عضویت یکساله : مبلغ 425 هزار تومان

در صورتی که کارفرما بعد از طراحی توسط راحان از ثبت اطلاعات خود در سایت به هر دلیلی،منصرف شود، کارفرما می بایست هزینه 1000000 ریال جهت کنسلی پرداخت نماید.

 

چنانچه از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی دستور حذف آگهی صادر شده باشد،سایت پزشکان خوب فورا اقدام به حذف آگهی می نماید.همچنین در صورتی که گزارش نارضایتی نسبت به آگهی خدمات پزشکی بیشتر از 6 مورد باشد،پزشکان خوب ممکن است اقدام به حذف آگهی نماید. در این دو مورد پزشکان خوب هیچگونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت هزینه های پرداختی بابت اگهی حذف شده به کاربر ندارد.