بخش پرسش و پاسخ

سوال مورد نظر خود را بپرسید و پاسخ متخصص را دریافت کنید.

پشت چشم قوده چربی بیرون شده نیاز به جراعی داره یا با دارو رفع میشه؟

قوده چربی پشت چشم باید جراعی بشه یا با دارو رفع میشه؟!


تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پزشکان خوب می‌باشد.©