بخش پرسش و پاسخ

سوال مورد نظر خود را بپرسید و پاسخ متخصص را دریافت کنید.

عارضه‌مادرزادی‌ضخامت‌جداره‌داخلی‌قلب

ایا‌عارضه‌ضخامت‌دیواره‌داخلی‌قلب‌بادارو‌قابل‌حله‌یا‌نیاز‌به‌جراحی‌داره


تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پزشکان خوب می‌باشد.©