بخش پرسش و پاسخ

سوال مورد نظر خود را بپرسید و پاسخ متخصص را دریافت کنید.

ترک اعتیاد

چطور میتوان متادون رو ترک کرد؟

ترک متادون

سلام برای ترک متادون بایدچیکارکنم لطفاَ راهنماییم کنید

ترک متادون

سلام من از شیراز مزاحم میشم نزدیک12ساله شربت متادون میخورم و40 سی‌سی مصرف می کنم یه بسته ترک از اینستا خريدم که دم نوش وقهوه وچای سبز بوددرعرض 10روز به 10 سی سی رساندمندش اما در دش رانتوانستم تحمل کنم تا به الان که14 روزه دردپا وکمرحتی رفتم کلینیک TC مشاورش گفت که شما باید پیش دکتر حبیبی یادکتر کوشش برای ترک متادون برویدمن از شما خواهشمندم یه وقت ویزیت بدیدمن التماس میکنم مرا از این لجنزار نجات بدین ممنون

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف متادون دارم وگاهی هم طزریق میکنم چگونه میتوان ترک کنم

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف شربت متادون دارم ودیگربه ناامیدی مطلق رسیدم گاهی هم طزریق میکنم لطفامنارارهنمایی کنید

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف متادون دارم وگاهی هم طزریق میکنم چگونه میتوان ترک کنم

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف شربت متادون دارم ودیگربه ناامیدی مطلق رسیدم گاهی هم طزریق میکنم لطفامنارارهنمایی کنید

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف متادون دارم وگاهی هم طزریق میکنم چگونه میتوان ترک کنم

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف شربت متادون دارم ودیگربه ناامیدی مطلق رسیدم گاهی هم طزریق میکنم لطفامنارارهنمایی کنید

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف متادون دارم وگاهی هم طزریق میکنم چگونه میتوان ترک کنم

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف شربت متادون دارم ودیگربه ناامیدی مطلق رسیدم گاهی هم طزریق میکنم لطفامنارارهنمایی کنید

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف متادون دارم وگاهی هم طزریق میکنم چگونه میتوان ترک کنم

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف شربت متادون دارم ودیگربه ناامیدی مطلق رسیدم گاهی هم طزریق میکنم لطفامنارارهنمایی کنید

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف متادون دارم وگاهی هم طزریق میکنم چگونه میتوان ترک کنم

من روزانه ۱۵۰سی سی مصرف شربت متادون دارم ودیگربه ناامیدی مطلق رسیدم گاهی هم طزریق میکنم لطفامنارارهنمایی کنید


تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به پزشکان خوب می‌باشد.©