در حال بارگذاری صفحه...

سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر | پزشکان خوب

ادیولوژیست نگار سلیمی

شنوایی سنجی (ادیولوژی)
کلینیک شنوایی سنجی و گفتار درمانی بیمارستان آرمان دکتر نگار سلیمی
آدرس: تهران,خیابان سئول,نبش 12 متری اول (شهید زکی زاده),پلاک 86
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
نوبتی ثبت نشده است
معرفی پزشک

کلینیک شنوایی سنجی و گفتار درمانی بیمارستان آرمان دکتر نگار سلیمی

نظام پزشکی : ش - 513
عضو انجمن شنوایی شناسان ایران

گوش انسان داخل استخوان گيجگاهي قرار داشته و شامل سه
بخش خارجي ، مياني و داخلي است و وظيفه شنيدن و كمك به
حفظ تعادل فرد را دارد. به دليل اهميت بالاي سيستم
شنوايي و تعادل بدن، تشخيص اختلالات و بيماري هاي مربوط
به آن و مداخله به موقع تاثير فراواني در سلامت شنوايي
فرد دارد.

هرگونه احساس درد گوش، گرفتگي وپر شدن گوش ، حس سنگيني
گوش، شنيدن صداي سوت و يا زنگ و سرگيجه و مشكلات تعادلي
مراجعه به پزشك متخصص و انجام تست هاي شنوايي و تعادل
زير نظر متخصص شنوايي ضروري مي باشد. علاوه بر اين
قرارگيري در معرض صداهاي بلند و يا صداي انفجار، عفونت
هاي گوش، ضربه به سر و بسياري از موارد ديگر سبب ايجاد
كم شنوايي براي فرد مي شود. و مراجعه و تشخيص به موقع
براي به حداقل رساندن عوارض از اهميت بالايي برخوردار
است.همچنين انجام آزمون هاي غربالگري شنوايي نوزادان و
تشخيص زودهنگام و انجام مداخلات لازم به منظور توانبخشي
نوزادان و كودكان كم شنوا نيز از وظايف و خدمات اصلي و
مهم كلينيك شنوايي شناسي آرمان مي باشد تا تفاوت بين
كودك شنوا و ناشنوا از لحاظ كيفيت و توانايي هاي دركي و
گفتاري كودك به حداقل برسد.

كلينيك شنوايي شناسي آرمان با بهره گيري از تجهيزات
پيشرفته و كادر مجرب در زمينه ارزيابي تخصصي سيستم
شنوايي و تعادل خدمات زير را به مراجعين محترم ارايه
ميدهد.
آزمون اديومتری
پايه ای ترين و از طرفی مهم ترين آزمون در ارزيابی
سيستم شنوايی، آزمون اديومتری است که طی آن متخصص
شنوايی شناسی ميزان کم شنوايی و همچنين نوع کم شنوايی و
محل ضايعه را تعيين می کند.

اين آزمون در پايه اي ترين حالت شامل بدست آوردن آستانه
هاي شنوايي مراجع و همچنين تست هاي گفتاري است که در
صورت نياز تست هاي تكميلي هم ميتواند در كنارش انجام
گردد. توجه داشته باشيد که اين آزمون نيازمند همکاری
بيمار است از اين رو در کودکاني كه همكاري لازم را
ندارند و همچنين سالمندان عزيزي كه توانايي همكاري براي
انجام تست را ندارند معمولا انجام آن امکان پذير نيست و
برای تعيين ميزان کم شنوايی از آزمون های ديگری استفاده
می شود.

آزمون تيمپانومتري
اين آزمون براي بررسي عملكرد پرده گوش و گوش مياني مي
باشد كه در مواردي ضربه به گوش داريم و يا مواردي كه
گوش دچار عفونت شده است، اين آزمون با نشان دادن وضعيت
عملكرد پرده گوش و گوش مياني اطلاعات بسيار مفيدي به
شنوايي شناس ارائه ميدهد. كاربرد اين تست فقط به همين
دو مورد محدود نميشود و در تشخيص انواع اختلالات گوش
مياني اين تست بسيار مفيد مي باشد.

آزمون OAE

امروزه بر اساس پروتکل های جهانی، شنوايی تمامی نوزادان
می بايست در بدو تولد مورد ارزيابی قرار گيرد.OAE یک
آزمون استاندارد، سريع و قابل اطمينان است که بواسطه آن
می توان وضعيت شنوايی نوزاد را تا حد زيادی مشخص کرد.

پاسخ OAE در واقع پاسخي است كه در اثر ارسال صدا به گوش

توليد مي شود و منشا آن حلزون گوش فرد مي باشد. باتوجه
به ضعيف بودن اين صدا، هرگونه اختلال در مسير ارسال صدا
و يا ثبت صدا ، نتيجه اين تست را دستخوش تغيير ميكند.
را تحت تاثير قرار OAE يكي از اين مواردي كه نتيجه تست
ميدهد وجود مايع امنيوتيك داخل گوش، جرم گوش و وجود
عفوونت داخل گوش مي باشد. اين موارد احتمال منفي بودن
نتيجه تست را بالا ميبرند. در صورت منفي بودن نتيجه، اين
آزمون بايد پس از برطرف شدن موارد گفته شده مجددا انجام
شود.

آزمون ABR

ABR يا پاسخ شنيداري ساقه مغز، آزموني است كه در آن
پاسخ شنوايي فرد از سطح عصب شنوايي ثبت ميشود كه به
دوصورت تشخيصي و آستانه گيري ( كه شامل آستانه گيري
غربالگری ABR. دستي و كامل و غربالگري است) انجام مي شود
OAE امروزه جز پروتکل بررسی شنوايی نوزادان در کنار
توضيح داده شد، پاسخ OAE قرار دارد. همانطور که در بخش
آن وابستگی زيادی به سلامتی گوش ميانی دارد.

درصدی از نوزادان با وجود داشتن پاسخ مثبت در آزمون OAE
از شنوايی نرمالی برخوردار نيستند و ممكن است اختلالات
نباشد. OAE شنوايي داشته باشند كه در قابل تشخيص با تست
ABR آزمون ،OAE لذا توصيه می شود که بعد از انجام
غربالگری نيز انجام شود كه انجام آن مستلزم اين است كه
نوزاد و كودك در خواب عميق باشد.

حالت آستانه گيري اين تست هم براي كودكان و حتي
بزرگسالاني كه همكاري لازم را ندارند يا انجام آزمون
اديومتري برايشان مقدور نيست، انجام ميگردد و با كمك
اين تست آستانه هاي شنوايي فرد قابل ثبت مي باشد.

ABR تشخيصي نيز براي ارزيابي هاي نورولوژيك گوش و سيستم
شنوايي انجام ميگردد در مواردي كه احتمال ضايعه در طول
عصب شنوايي و مسير هاي عصبي شنوايي در ساقه مغز براي
فرد باشد، براي ارزيابي دقيق و تاييد و يا رد وجود
ضايعه، اين تست انجام ميگردد.

آزمون ECochG

برای بررسی سرگيجه و توانبخشی آن و اختلالات تعادلی ناشی
از سيستم وستيبولار آزمون های متعددی وجود دارد. که از
ميان آنها می توان به تست الکتروکوگلئوگرافی (ECochG)
اشاره كرد. سرگيجه و اختلالات تعادلي می تواند به علت
اختلال در گوش داخلی و يا سيستم عصبی مرکزی باشد. آزمون
ECochG می تواند تا حدودی منشا اين سرگيجه و عدم تعادل
را مشخص کند. معمولا براي تشخيص هيدروپس اندولنف(افزايش
فشار مايع گوش داخلي) و بيماري منيير اين تست انجام
ميشود.

تجويز سمعك
تجويز سمعك بخشي از فرايند توانبخشي افراد كم شنوا مي
باشد كه پس از ارزيابي شنوايي افراد كم شنوا، سمعك
مناسب تجويز و تنظيم ميگردد. توجه داشته باشيد كه هر
سمعكي بر اي هر فردي مناسب نيست و اگر انتخاب سمعك و
تنظيم آن به درستي انجام نشود، نه تنها سمعك كمكي به
شنوايي فرد نميكند، بلكه ميتواند سبب آسيب به باقي
مانده شنوايي فرد نيز شود. لذا توصيه ميگردد براي
دريافت و استفاده از سمعك حتما با شنوايي شناس مشورت
نموده و زير نظر متخصص شنوايي شناس انجام گردد.

ارزيابي و توانبخشي وزوز گوش
وزوز گوش به معني هر نوع درك و شنيدن صداي خاص بدون
وجود منبع صدا مي باشد. وزوز گوش عارضه اي است كه مي
تواند به دليل ضايعات و اختلالات مختلفي ايجاد شود. در
كلينيك شنوايي شناسي آرمان ارزيابي سايكواكوستيكي وزوز
به صورت كامل انجام ميگرددو توانبخشي هاي لازم جهت كاهش
ميزان آزاردهندگي وزوز و حتي حذف اين صداي مزاحم براي
مراجعين محترم انجام ميگردد.

مانور هاي توانبخشي سرگيجه
در مواردي كه اختلال تعادل و سرگيجه فرد پس از ارزيابي
سرگيجه خوش خيم ناگهاني ) BPPV هاي انجام شده بيماري
وضعيتي ) تشخيص داده شود، براي توانبخشي و درمان آن
نياز هست كه مانور هاي توانبخشي لازم انجام گردد. كلينيك
شنوايي شناسي بيمارستان آرمان با داشتن كادر مجرب و
امكانات لازم، كليه مانورهاي لازم براي توانبخشي سرگيجه
افرادي كه دچار اين نوع از سرگيجه هستند ارائه ميدهد.

تهيه قالب گوش
استفاده از سمعك در اكثر موارد مستلزم تهيه قالب از گوش
فرد دريافت كننده سمعك مي باشد.علاوه بر قالب سمعك ، در
كلينيك شنوايي شناسي آرمان قالب هاي ضدصوت براي افرادي
كه در معرض سروصداهايي با شدت زياد مي باشند( مانند
افرادي كه در محيط هاي صنعتي شاغل هستندو ...) و قالب
ضد آب براي افرادي كه مجراي گوششان حساسيت داشته و ياپرده گوش شان پارگي دارد نيز ساخته ميشود.

كلينيك شنوايي شناسي بيمارستان آرمان اماده ارائه خدمات زیر می باشد:

١ -ارزيابي هاي شنوايي نوزادان، كودكان و بزرگسالان

٢ -اسكرينينگ (غربالگري ) شنوايي بدوتولد نوزادان و نوبت هاي بعدي(تست AABR,OAE)

٣ -آزمون هاي الكتروفيزيولوژيك شنوايي ABR, OAE,ECOCHG با پيشرفته ترين دستگاه هاي روز دنیا

٤ -ارزيابي و توانبخشي وزوز گوش

٥ -تربيت شنيداري براي كودكان كم شنوا

٦ -انجام انواع مانورهاي سرگيجه

٧ -مشاوره و تجويز انواع سمعك

٨ -تهيه قالب هاي ضد اب و ضد صوت گوش

گفتار درماني

از جمله خدمات توانبخشي است كه براي تشخيص و درمان اختلال گفتار، زبان و بلع و همچنين بيماريهاي شناخت – ارتباط كه
درنتيجه بيماريها و آسيبها، تاخيرهاي رشدي و يا فرايندهاي جراحي ايجاد ميشوند، تجويز ميشود. گفتاردرمانگر اختلالات
مرتبط به تلفظ صداها (مانند ديزارتري و آپراكسي و...)، اختلالات صوت (مانند كيفيت صدا، زيرو بمي و تنفس)، اختلالات زباني و
شناختي(آفازي، توجه و حافظه، هوش)، اختلالات رواني گفتار(مانند لكنت) و اختلالات تغذيه و بلع (مانند بلع دهاني، حلقي و
مروي) را تشخيص و درمان ميكند.

خدمات بخش گفتاردرماني:

- درمان اختلال بلع، گفتار، زبان، شناخت و ارتباط در بيماران با آسيبهاي نورولوژيك( مانند سكته مغزي، پاركينسون ،MS ،

ضربه مغزي، فلج مغزي، دمانس، ALS و ...)

- درمان اختلال بلع، گفتار، زبان، شناخت و ارتباط در بيماران با سرطانهاي سر و گردن
- درمان اختلالات صوت در بيماران نورولوژيك، سرطانهاي سر و گردن، مشكلات گوارشي و بيماران تراكئوستومي
- درمان اختلال صوت در كاربران حرفهاي صدا (خوانندگان، معلمان، گويندگان و مداحان)
- درمان اختلالات مكيدن، بلع و تنفس در نوزادان زودرس
- درمان اختلالات گفتار و زبان در ناتوانيهاي رشدي (اوتيسم، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال يادگيري و ...)
- درمان اختلال گفتار و زبان در اختلالات شنيداري

- درمان اختلالات تنفس و گفتار و زبان در اختلالات ساختارهاي دهان (مانند شكاف لب و كام و مشكلات بهم ريختگي دنداني)

- درمان اختلال بلع و تنفس در بيماران با مشكلات تنفسي ( مانند COPD و ..)

- درمان اختلال گفتار، زبان، بلع و شناخت درسندرمهاي ژنتيكي ( مانند سندرم داون و X و ..)

-درمان اختلالات تلفظي

تجهيزات و دستگاه ها:

دستگاه Vitalstim Therapy جهت درمان اختلالات بلع و گفتار

دستگاه Biofeedback جهت درمان اختلال بلع و گفتار

دستگاه Tdcs جهت توانبخشي شناختي

دستگاهARKs جهت تحريك دهي ناحيه دهان و صورت

دستگاه EMST جهت درمان مشكلات تنفسي در اختلالات بلع و گفتار

نزم افزار Doctor Speech جهت درمان اختلالات صوت در كودكان

نرم افزار Lauriet جهت درمان اختلالات زبان كودكان

خدمات گفتار درماني ويژه بيماران سرپايي
اين خدمات شامل ارزيابي، تشخيص و درمان در موارد زير مي باشد:
-1 اختلالات گفتار و زبان( ناشي از تاخير رشدي، اختلال در تلفظ حروف، لكنت و...)
-2 اختلال بلع در بزرگسالان و نوزادان و آبريزش دهاني
-3 اختلالات صدا ( گرفتگي صدا، مشكلات حنجره، تاره اي صوتي و مشكلات زير و بمي صدا )
-4 اختلالات گفتاري ناشي از سكته مغزي، پاركينسون، ام اس، فلج مغزي و...
-5 اختلالات يادگيري (اختلالات خواندن و نوشتن )
-6 اختلالات گفتاري ناش ي از مشكلات شنواي ي
-7 عكسبرداري از حنجره و تارهاي صوتي
درمان بيماران با استفاده ازروش هاي نوين درماني از جمله نورو تراپي و الكتروتراپي و ... انجام مي گردد.
خدمات گفتاردرماني ويژه بيماران بستري در بخش هاي درماني
-1 ارزيابي و درمان اختلالات بلع ويژه بزرگسالان و نوزادان بستري در بخش ه اي مراقبت هاي ويژه و ساير
بخش هاي درماني
-2 ارزيابي وضعيت سلامت مكيدن و بلعيدن نوزادان تازه متولد شده
-3 ارزيابي و درمان اختلالات گفتار و زبان بزرگسالان و كودكان بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه و
يا ساير بخشهاي درماني


آدرس: تهران,خیابان سئول,نبش 12 متری اول (شهید زکی زاده),پلاک 86
آدرس مطب: تهران,سعادت آباد,میدان کاج,خیابان شعبانی (نهم) پلاک ۱۲ طبقه دوم,مرکز جامع سلامت نیایش

02174315000

نگار سلیمی ادیولوژیست
آدرس:تهران,خیابان سئول,نبش 12 متری اول (شهید زکی زاده),پلاک 86
تلفن:
موبایل:
گالری تصاویر نگار سلیمی ادیولوژیست
تجربیات کاربران
در ادامه می توانید تجربه مراجـعه ی کـــاربران دیگر به ادیولوژیست نگار سلیمی را بخوانید.در صورتی که شما هم از بیماران ادیولوژیست نگار سلیمی بوده اید می توانید نظر خود را ثبت کنید
نظرات
مينا
این پزشک را پیشنهاد می کنم
زمان انتظار در مطب : 0-15 دقیقه
خانم دکتر بسیار مسلط به کار خود هستند و با آرامش بیمار من رو ویزیت کردند. هر سوالی از ایشون پرسیدم در مورد مشکل بیمارم با تمایل کامل بهم پاسخ دادن و این مساله باعث به وجود اومدن اعتماد بین بیمارم و خانم دکتر شدن.
نوبتی ثبت نشده است
سوالات متداول
در پزشکان خوب می‌توانید در سریع‌ترین زمان از ادیولوژیست نگار سلیمی نوبت حضوری و مشاوره آنلاین پزشکی (تلفنی و متنی) بگیرید. امکان مشاهده تمام نوبت‌های آزاد ادیولوژیست نگار سلیمی در پزشکان خوب فراهم است.
هزینه ویزیت ادیولوژیست نگار سلیمی با توجه به نوع نوبتی که از ایشان می‌گیرید (نوبت حضوری، مشاوره تلفنی، مشاوره متنی) متغیر است. با مراجعه به پروفایل ادیولوژیست نگار سلیمی می‌توانید هزینه دقیق ویزیت دکتر را ببینید.
ادیولوژیست نگار سلیمی مطب در تهران دارند. برای دیدن اطلاعات کامل مطب، پروفایل ادیولوژیست نگار سلیمی را ببینید.
با مراجعه به پروفایل ادیولوژیست نگار سلیمی در صورت فعال بودن مشاوره آنلاین می‌توانید تلفنی یا به صورت متنی مشاوره پزشکی دریافت کنید.
ادیولوژیست نگار سلیمی متخصص شنوایی سنجی (ادیولوژی) هستند و در زمینه‌های نوبت دهی مطب و مشاوره تلفنی و مشاوره پزشکان خوب کلینیک مراجعه کنندگان را ویزیت می‌کند