در حال بارگذاری صفحه...

سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر | پزشکان خوب

دکتر فرشته یاقوتی

روانشناسان
روان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده
آدرس: تهران،سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سعدی، پلاک 14
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
نوبتی ثبت نشده است
معرفی پزشک

دکتر فرشته یاقوتی
دکتری تخصصی روان شناسی
روان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده
سابقه کار بالینی و اجرایی
1. همکاری با کلینیک مشاوره دانشگاه تهران به عنوان درمانگر فردی(با رویکرد CBT) و آموزش خانواده از سال 1398
2. همکاری با کلینیک پایش به عنوان درمانگر کودک و نوجوان
3. کارشناس برنامه سیمای خانواده شبکه یک
4. کارشناس شبکه سلامت برنامه حال خوب و پنجره باز
5. مدیریت دپارتمان روانشناسی مجموعه مدارس نردبان زندگی از 1400 تا پاییز 1402
6. همکاری با موسسه احیا به عنوان درمانگر فردی، کودک و نوجوان از سال 1394 تا 1400
7. همکاری با خانه های سلامت منطقه دو به عنوان مشاور خانواده و کودک از سال 1394 الی 1396
8. کسب رتبه نخست در ارزیابی عملکرد مشاوران اداره سلامت شهر تهران در سال 95
9. طراحی و ساخت بسته افزایش مهارت پیشان به عنوان بازی کمک درمانی ویژه کودکان با اختلال طیف اتیسم (ثبت اثر در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان/ در مرحله داوری ثبت اختراع)
10. منتخب سمپوزیوم بازی های جدی بنیاد ملی بازی های رایانه ای سال ۱۴۰۰
11. کسب رتبه نخست رویداد ایده آزاد بازی های کانون پرورش فکری کودک و نوجوان سال ۱۳۹۹
12. تقدیر ویژه بخش بازی های کمک درمانی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان سال ۱۳۹۸
13. تاسیس هسته فناور انار سفید مستقر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۸
14. همکاری با توانبخشی معلولان ذهنی پیام تهران به عنوان روان¬شناس، ارزیاب بالینی و مشاور خانواده از سال 1394 تا 1396
15. همکاری با توانبخشی معلولان ذهنی فرخنده تهران به عنوان مشاور خانواده از سال 1394 تا 1396
16. همکاری با مراکز اتیسم به عنوان ارزیاب، درمانگر و مشاور خانواده(آموزش خانواده) از سال 89 تاکنون
17. برگزاری دوره¬های مهارت¬های زندگی کودکان برای سنین دبستان
18. برگزاری دوره های آموزش خانواده و فرزندپروری
19. همکاری با شهردای منطقه 2 تهران به عنوان درمانگر و همچنین برگزاری دوره¬های متعدد آموزش خانواده
20. همکاری با مجله نی¬نی¬سایت به عنوان مشاور از سال 96
21. همکاری با فصلنامه علمی- پژوهشی توانمندسازی کودکان استثنایی با عنوان داور مقالات از سال 1397
22. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در رشته روان شناسی
سوابق پژوهشی
الف) تالیف کتاب
۱. راهنمای گام به گام مداخله های خانواده محور در اتیسم (راهنمای درمانگران و خانواده ها)، ۱۴۰۰، انتشارات فرهنگ و دانشسابقه کار بالینی و اجرایی
1. همکاری با کلینیک مشاوره دانشگاه تهران به عنوان درمانگر فردی(با رویکرد CBT) و آموزش خانواده از سال 1398
2. همکاری با کلینیک پایش به عنوان درمانگر کودک و نوجوان
3. کارشناس برنامه سیمای خانواده شبکه یک
4. کارشناس شبکه سلامت برنامه حال خوب و پنجره باز
5. مدیریت دپارتمان روانشناسی مجموعه مدارس نردبان زندگی از 1400 تا پاییز 1402
6. همکاری با موسسه احیا به عنوان درمانگر فردی، کودک و نوجوان از سال 1394 تا 1400
7. همکاری با خانه های سلامت منطقه دو به عنوان مشاور خانواده و کودک از سال 1394 الی 1396
8. کسب رتبه نخست در ارزیابی عملکرد مشاوران اداره سلامت شهر تهران در سال 95
9. طراحی و ساخت بسته افزایش مهارت پیشان به عنوان بازی کمک درمانی ویژه کودکان با اختلال طیف اتیسم (ثبت اثر در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان/ در مرحله داوری ثبت اختراع)
10. منتخب سمپوزیوم بازی های جدی بنیاد ملی بازی های رایانه ای سال ۱۴۰۰
11. کسب رتبه نخست رویداد ایده آزاد بازی های کانون پرورش فکری کودک و نوجوان سال ۱۳۹۹
12. تقدیر ویژه بخش بازی های کمک درمانی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان سال ۱۳۹۸
13. تاسیس هسته فناور انار سفید مستقر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۸
14. همکاری با توانبخشی معلولان ذهنی پیام تهران به عنوان روان¬شناس، ارزیاب بالینی و مشاور خانواده از سال 1394 تا 1396
15. همکاری با توانبخشی معلولان ذهنی فرخنده تهران به عنوان مشاور خانواده از سال 1394 تا 1396
16. همکاری با مراکز اتیسم به عنوان ارزیاب، درمانگر و مشاور خانواده(آموزش خانواده) از سال 89 تاکنون
17. برگزاری دوره¬های مهارت¬های زندگی کودکان برای سنین دبستان
18. برگزاری دوره های آموزش خانواده و فرزندپروری
19. همکاری با شهردای منطقه 2 تهران به عنوان درمانگر و همچنین برگزاری دوره¬های متعدد آموزش خانواده
20. همکاری با مجله نی¬نی¬سایت به عنوان مشاور از سال 96
21. همکاری با فصلنامه علمی- پژوهشی توانمندسازی کودکان استثنایی با عنوان داور مقالات از سال 1397
22. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در رشته روان شناسی

سوابق پژوهشی
الف) تالیف کتاب
۱. راهنمای گام به گام مداخله های خانواده محور در اتیسم (راهنمای درمانگران و خانواده ها)، ۱۴۰۰، انتشارات فرهنگ و دانش

ب) مقالات علمی-پژوهشی

1. Mind reading in films task to assess social cognitive deficits in autism spectrum conditions, Journal of Evidence-Based Psychotherapies, Vol. 20, No. 2, September 2020, 79-100.
2. اثر بخشي آموزش نظريه ذهن بر بهبود سطوح نظريه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم: فصلنامه سلامت روان کودک، دوره ششم، شماره سوم، پاییز 1398
3. تأثیر برنامه پویانمایی اجتماعی بر بهبود تعامل والد-کودک در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، فصلنامه سلامت روان کودک، دوره پنجم، شماره 4، زمستان 1397
4. مقایسه کارکردهای اجرایی سالمندان با نشانگان داون با بدون اختلال آلزایمر، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال هشتم، شماره سی و دوم، پاییز 1397
5. طراحی، ساخت و اثربخشی برنامه پویانمایی اجتماعی بر مهارت¬های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، سال 9، شماره 2، تابستان 1397
6. اوتیسم و پردازش زمان: مقایسه¬ محرک¬های دارای بار هیجانی در کودکان مبتلا به اوتیسم با کودکان عادی، فصلنامه سلامت روان کودک، دوره سوم، شماره دوم، تابستان 1395
7. مقایسه¬ کارکردهای اجرایی در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم با بستگان کودکان بهنجار، فصلنامه سلامت روان کودک، دوره دوم، شماره دوم، تابستان 1394
8. نقص بازتولید زمان در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی، فصلنامه تازه‌هاي علوم شناختي، دوره هفدهم، شماره دوم، تابستان 1394


ج) مقالات پژوهشی در کنگره¬های بین المللی
1. The Effectiveness of Pishan Skills Development Game-Assisted Therapy in Promoting the Theory of Mind (ToM) in Children with Autism Spectrum Disorder. (Proceedings of the 2nd International Serious Games Symposium (ISGS) December 24, 2020, Tehran, Iran)
2. Enhancing perspective-taking accuracy through social working memory training (7th international conference of cognitive science,Tehran, may 2017)
3. کاربرد و تاثیر مغز اجتماعی در آموزش و پرورش (سومین کنفرانس بین¬المللی نوآوری¬های اخیر در روان¬شناسی، تهران، دانشگاه تهران، آذر ماه 1395)
4. اثربخشی بازی درمانی کودک¬محور بر مهارت¬های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (نهمین کنگره بین¬المللی روان¬درمانی/ اجلاس آسیایی، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ماه 1395)
5. Attachment patterns and separation anxiety symptoms in children (2nd international congress of anxiety, Shefa Neruscience Reaserch Center, Tehran, October 2014)
د) مقالات پژوهشی همایش¬های داخلی
1. اثربخشی استفاده از روش¬های مبتنی بر تصویر در ارتقای مهارت¬های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (همایش اتیسم، خانواده، و چالش¬های همراه، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1398)
2. مقایسه کارکردهای اجرایی سالمندان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر (همایش سالمندی، دانشگاه علامه طباطبایی، آبان ماه 1397)
3. کاهش رفتارهای آسیب به خود و پرخاشگری از خلال رفتار درمانی در کودکان کم توان ذهنی (ششمین کنگره انجمن روان¬شناسی ایران، آبان ماه 1396)
4. بررسی اثربخشی آموزش والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی (سومین همایش ملی روان-شناسی مدرسه، تهران، دانشگاه الزهرا، بهمن ماه 1395)
5. بررسی اثربخشی آموزش مهارت¬های زندگی بر افزایش کفایت اجتماعی کودکان دبستانی (سومین همایش ملی روان¬شناسی مدرسه، تهران، دانشگاه الزهرا، بهمن ماه 1395)
6. اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی دانش¬آموزان با اختلال رفتاری (سومین همایش ملی روان-شناسی مدرسه، تهران، دانشگاه الزهرا، بهمن ماه 1395)
7. بررسی تاثیر القای خلق منفی بر کارکردهای اجرایی (هفتمین سمپوزیوم نوروسایکولوژی ایران، دانشگاه خوارزمی، دی ماه 1394)
8. بررسی رابطه¬ سبک¬های دلبستگی و ناگویی هیجانی در نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک (اولین همایش سراسری روان¬شناسی سلامت ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اردیبهشت ماه 1393)
9. بررسی تمایزیافتگی و ناگویی هیجانی در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم (اولین همایش سراسری روان¬شناسی سلامت ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اردیبهشت ماه 1393)
10. ناگویی هیجانی در جمعیت بزرگسال دارای علائم اختلال پیوستار اوتیسم (هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت ماه 1393)
11. پردازش چهره¬های دارای بار هیجانی در کودکان بیش فعال و سالم (نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی-اجتماعی افراد با نیازهای ویژه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات، مهر ماه 1393)
12. بررسی میزان تمایزیافتگی در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم (همایش آسیب¬شناسی خانواده، تبریز، مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی، آذرماه 1390)
13. مقایسه¬ سبک¬های دلبستگی در مادران کودکان استثنایی و کودکان سالم (همایش آسیب شناسی خانواده، تبریز، مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی، آذرماه 1390)
14. ناگویی هیجانی در والدین کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (همایش آسیب شناسی خانواده، تبریز، مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی، آذرماه 1390)

کلینیک پایش
آدرس:تهران،سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سعدی، پلاک 14
تلفن:
موبایل:
کلینیک مشاوره دانشگاه تهران
آدرس:تهران،بزرگراه جلال آل احمد، مقابل کوی نصر(گیشا)، خ دکتر کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مرکز خدمات روانشناسی احیا
آدرس:تهران،خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد، بین کوچه سوم و چهارم، پ 1857
تلفن:
موبایل:
گالری تصاویر کلینیک پایش
تجربیات کاربران
در ادامه می توانید تجربه مراجـعه ی کـــاربران دیگر به دکتر فرشته یاقوتی را بخوانید.در صورتی که شما هم از بیماران دکتر فرشته یاقوتی بوده اید می توانید نظر خود را ثبت کنید
نوبتی ثبت نشده است
سوالات متداول
در پزشکان خوب می‌توانید در سریع‌ترین زمان از دکتر فرشته یاقوتی نوبت حضوری و مشاوره آنلاین پزشکی (تلفنی و متنی) بگیرید. امکان مشاهده تمام نوبت‌های آزاد دکتر فرشته یاقوتی در پزشکان خوب فراهم است.
هزینه ویزیت دکتر فرشته یاقوتی با توجه به نوع نوبتی که از ایشان می‌گیرید (نوبت حضوری، مشاوره تلفنی، مشاوره متنی) متغیر است. با مراجعه به پروفایل دکتر فرشته یاقوتی می‌توانید هزینه دقیق ویزیت دکتر را ببینید.
دکتر فرشته یاقوتی مطب در تهران دارند. برای دیدن اطلاعات کامل مطب، پروفایل دکتر فرشته یاقوتی را ببینید.
با مراجعه به پروفایل دکتر فرشته یاقوتی در صورت فعال بودن مشاوره آنلاین می‌توانید تلفنی یا به صورت متنی مشاوره پزشکی دریافت کنید.
دکتر فرشته یاقوتی متخصص روانشناسان هستند و در زمینه‌های نوبت دهی مطب و مشاوره تلفنی و مشاوره پزشکان خوب کلینیک مراجعه کنندگان را ویزیت می‌کند