مقالات

لکنت زبان چیست - آیا گفتار درمانی در لکنت زبان موثر است؟

دسته بندی: گفتاردرمانی 1398/8/22

لکنت زبان و درمان آن به عنوان یکی از مشکلات جدی کودکان به خصوص در مورد گفتار و تکلم و برقراری ارتباط با دیگران باید جدی گرفته شود تا کودک در آینده و در سنین بزرگسالی سرخورده نشده و اعتماد به نفس خود را از دست ندهد.

مطالعه مقاله

گفتاردرمانی چیست-آیا کودک من نیاز به گفتار درمانی دارد؟

دسته بندی: گفتاردرمانی 1398/8/1

اگر فرزند شما دارای ناتوانی در گفتار است که در تلفظ کلمات مشکل دارد ، گفتار درمانی ممکن است به پیشرفت زبان ، ارتباطات و مهارت های عملی زبان کمک کند.

مطالعه مقاله